آموزش برنامه نویسی C++ ( قسمت چهارم )
976583727486291.png

آموزش برنامه نویسی C++ ( قسمت چهارم )

با آموزش زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس همراه شما هستیم.در چهارمین قسمت به بررسی شرط ها همراه با مثال می پردازیم.

نویسنده: امین جادریان

تا به اینجای آموزش به بررسی قواعد اولیه زبان سی پلاس پلاس پرداختیم. برای مشاهده این آموزش می توانید از طریق لینک های زیر اقدام کنید.

  1. آموزش زبان C++ ( قسمت اول )
  2. آموزش زبان C++ ( قسمت دوم )
  3. آموزش زبان C++ ( قسمت سوم )

 

آموزش برنامه نویسی C++ ( قسمت چهارم )

بررسی شرط ها

 

در ابتدا با یک مثال دلیل وجود شرط را بایکدیگر بررسی می کنیم.

در یک مسابقه ی فوتبال چند حالت وجود دارد :

  1. برد
  2. باخت
  3. مساوی

در برنامه نویسی باید تمامی حالات در نظر گرفته شود. برای در نظر گرفتن تمامی حالات از شرط ها استفاده می کنیم. شرط ها انواع مختلف و کاربرد های مختلفی دارند. 

 

1. شرط if

رایج ترین نوع شرط ها در برنامه نویسی نه تنها در زبان C++ بلکه در تمامی زبان ها می باشد و بیشتر مورد استفاده می گیرد.

با یک مسئله به بررسی این شرط می پردازم

سوال : دو تیم فوتبال A و B با یکدیگر مسابقه می دهند. در این مسابقه به تیم برنده 3 امتیاز داده می شود. در صورت برابر بودن نتیجه به هر یک از دو تیم یک امتیاز داده می شود و در صورت باخت امتیازی به تیم داده نخواهد شد. برنامه ای بنویسید که پس از دریافت نتیجه ، این امیتازات را بین دو تیم A و B تقسیم کند.

ورودی ها : 

  1. تعداد گل های تیم A
  2. تعداد گل های تیم B

خروجی :

میزان امتیاز داده شده به هر تیم

مثال

1. 2 گل

2. 1 گل

خروجی :

3 امتیاز به تیم A داده می شود.

 

 

1. #include <iostream>

2. using namespace std;

3. int main() {

4. int TeamA, TeamB;

5. cout<<"Enter number of Team A Goals:  ";

6. cin>>TeamA;

7. cout<<"Enter number of Team B Goals: ";

8. cin>>TeamB;

9. if( TeamA > TeamB ) {

10. cout<<"Team A has 3 Score";

11. }

12. else if( TeamA < TeamB ) {

13. cout<<"Team B has 3 Score";

14. }

15. else {

16. cout<<"Equale! Both of Teams has 1 Score";

17. }

18. return 0;

19. }

 

در این برنامه تمامی حالت های برد ، باخت و تساوی بررسی شده است.

2. Switch

یکی دیگر از شرط ها ، شرط Switch می باشد. برای بررسی این نوع شرط ، به آموزش همراه با یک مثال خواهیم پرداخت.

سوال : می خواهیم یک تقویم ساده هفتگی داشته باشیم که با وارد کردن عدد روز هفته ، نام روز در هفته را اعلام کرده و کاری را که در آن روز میخواهیم انجام دهیم ، به ما یادآوری کند.

ورودی ها : 

تنها ورودی ما در این برنامه عدد روز هفته است.

خروجی ها :

خروجی در این برنامه ، نام روز هفته به همراه کاری است که باید انجام دهیم.

 

 

 

1. #include <iostream>

2. using namespace std;

3. int main() {

4.  int DayNumber;

5. cout<<"Enter Day number: ";

6. cin>>DayNumber;

7. switch( DayNumber ) {

8. case 1: cout<<"It's sunday"<<"\n"<<"Today you have to go and have some fun!";break;

9. case 2:cout<<"It's Monday"<<"\n"<<"Work and Work and Work!";break;

10. case 3:cout<<"It's Tuesday"<<"\n"<<"you have to go to gym at 19 oclock";break;

11. case 4:cout<<"It's Wednesday"<<"\n"<<"go and see your family";break;

12. case 5:cout<<"It's Thursday"<<"\n"<<"you have to go to gym at 18 oclock";break;

13. case 6:cout<<"It's Friday"<<"\n"<<"its holiday! go to nature";break;

14. case 7:cout<<"It's Saturday "<<"\n"<<"Work!Sport";break;

15. }

16. return 0;

17. }

 

ساختار شرط switch را مشاهده کردید. با قرار دادن عدد دریافتی ( عدد روز ) در شرط switch و با مشخص کردن هر حالت با Case ، این شروط را بررسی کردیم.

 

تمرین : شخصی میخواهد از دستگاه ATM پول دریافت کند. این دستگاه تنها مبالغ ضریب 5 را می پذیرد و پس از پرداخت پول ، مبلغ 100 تومان را از مبلغ حساب کم میکند.

برنامه ای بنویسید که این دستگاه ATM را طراحی کند.

ورودی ها :

  1. مبلغ موجودی در حساب
  2. مبلغ مورد نظر برای دریافت

خروجی ها :

میزان پول باقی مانده در حساب در صورت درست بودن ورودی ها

 

از این پس بعد از هر آموزش تمریناتی به شما داده می شود و در قسمت بعدی آموزش ها پاسخ آن داده می شود.

 

پایان قسمت چهارم