اپلیکیشن کتابخانه

جزئیات پروژه اپلیکیشن کتابخانه

نام کاربر : محمد صابر قدیمی

کد پروژه حداقل قیمت حداکثر قیمت مهلت انجام ضمانت تخصص پایان
1035 20,000 تومان 30,000 تومان 10 روز 20 درصد
21 روز

نیاز نیست.

فعالیت های صورت گرفته تاکنون :

  • پیشنهاد های ارسال شده : 3
  • آخرین ورود کارفرما : چهار شنبه, 04 مرداد,1396