طراحي پوستر

جزئیات پروژه طراحي پوستر

نام کاربر : امين جادریان

کد پروژه حداقل قیمت حداکثر قیمت مهلت انجام ضمانت تخصص پایان
29 10,000 تومان 20,000 تومان 2 روز نیازی نیست

طراحي يك پوستر تبليغاتي با گرافيك و طراحي مناسب. توضيحات بيشتر پس از ارسال پيشنهاد به مجري داده خواهد شد.

فعالیت های صورت گرفته تاکنون :

  • پیشنهاد های ارسال شده : 0
  • آخرین ورود کارفرما : شنبه, 07 دی,1398