اپلیکیشن مدیریت و حسابداری

جزئیات پروژه اپلیکیشن مدیریت و حسابداری

نام کاربر : سجاد یاوری

کد پروژه حداقل قیمت حداکثر قیمت مهلت انجام ضمانت تخصص پایان
3056 250,000 تومان 700,000 تومان 18 روز 10 درصد

در این اپلیکیشن که توسط کامیپوتر باید با آن کار شود تمام مدیریت های بخش مالی انجام بشود همچنین سیستمی تعبیه شود که هر فرد با معرفی فروشگاه به شخص دیگر از خرید آن شخص درصدی تخفیف دریافت کند

فعالیت های صورت گرفته تاکنون :

  • پیشنهاد های ارسال شده : 0
  • آخرین ورود کارفرما : دوشنبه, 29 مرداد,1397