اپلیکیشن تخفیف

جزئیات پروژه اپلیکیشن تخفیف

نام کاربر : سجاد یاوری

کد پروژه حداقل قیمت حداکثر قیمت مهلت انجام ضمانت تخصص پایان
3057 2,000,000 تومان 20,000,000 تومان 30 روز 20 درصد

اپلیکیشنی که در آن اطلاعات فروشگاه ها به صورت نا محدود درج شود و هر فرد با خرید طرح های اپلیکیشن به مدت یک ماه از تخفیف فروشگاه های طرف قرارداد با رادیکال استفاده کند

فعالیت های صورت گرفته تاکنون :

  • پیشنهاد های ارسال شده : 0
  • آخرین ورود کارفرما : دوشنبه, 29 مرداد,1397