برنامه ی ویندوز رستوران جوجه موجه

جزئیات پروژه برنامه ی ویندوز رستوران جوجه موجه

نام کاربر : سجاد یاوری

کد پروژه حداقل قیمت حداکثر قیمت مهلت انجام ضمانت تخصص پایان
3058 250,000 تومان 900,000 تومان 10 روز 15 درصد

در این برنامه ی ویندوز بتوانم تمام حساب و کتاب های روزانه ی رستوران را انجام دهم و سیستمی نیز جهت ارائه ی تخفیف به مشتریان داشته باشد

فعالیت های صورت گرفته تاکنون :

  • پیشنهاد های ارسال شده : 0
  • آخرین ورود کارفرما : دوشنبه, 29 مرداد,1397