فروشگاه کلبه ی کتاب کودک

جزئیات پروژه فروشگاه کلبه ی کتاب کودک

نام کاربر : سجاد یاوری

کد پروژه حداقل قیمت حداکثر قیمت مهلت انجام ضمانت تخصص پایان
3059 1,000,000 تومان 5,000,000 تومان 20 روز 5 درصد

سایتی که قابلیت فروشگاهی داشته باشد و تمام محصولات کلبه ی کتاب کودک با جزئیات و قیمت داخل سایت قرار بگیرد. توضیحات بیشتر پس از توافق اولیه بر سر قیمت

فعالیت های صورت گرفته تاکنون :

  • پیشنهاد های ارسال شده : 0
  • آخرین ورود کارفرما : دوشنبه, 29 مرداد,1397