معرفی کن درآمد کسب کن!

با سیستم کسب درآمد جابانا می تونی به سادگی با معرفی جابانا به دوستات کسب درآمد کنی. جالبه نه؟ برو پایین که روال کارو ببینی

روند استفاده از سیستم کسب درامد جابانا

  1. ثبت نام در جابانا
  2. دریافت لینک معرفی
  3. ارسال کد به دوستات از هر راهی که میتونی
  4. ثبت نام دوستان توسط لینک معرفی شما
  5. ثبت پروژه توسط دوستان شما
  6. کسب درآمد !

درآمد شما چطوری محاسبه میشه؟

  • هر فردی که به واسطه شما در جابانا عضو شود و پروژه ای ثبت کند ، با شرایط زیر به شما کمیسیون داده خواهد شد:
  • میزان کمیسیون پرداختی به شما 25 درصد میزان سود جابانا می باشد ( 2.5 درصد مبلغ کل پروژه)
  • تا تعداد 10 پروژه که توسط فرد دعوت شده ثبت شود به شما کمیسیون پرداخت خواهد شد
  • پس از پرداخت نهایی و آزادسازی پول توسط کارفرما ( فرد معرفی شده توسط شما ) ، کمیسیون به شما پرداخت خواهد شد

به عنوان مثال اگر شما جابانا را به 20 نفر از دوستان خود معرفی کرده و آن ها در جابانا پروژه ی خود را با میانگین قیمت 200 هزار تومان ثبت کنند ، پس از پایان پروژه ها ، شما به میزان یک میلیون تومان درآمد خواهید داشت:

20 * 10 * 200,000 = 40,000,000 تومان
40,000,000 * 0.025 = 1,000,000 تومان