لیست پروژه ها

تعداد پیشنهاد ها : 0
تعداد پیشنهاد ها : 0
پایان یافته است
بودجه : 60,000 تا 90,000 تومان

ترجمه یک مقاله 11 صفحه ای در زمینه علوم آزمایشگاهی

تعداد پیشنهاد ها : 0
تعداد پیشنهاد ها : 0
پایان یافته است
بودجه : 6,000,000 تا 12,000,000 تومان

وبسایتی با تمام قابلیت های نت برگ و تخفیفان

تعداد پیشنهاد ها : 0
تعداد پیشنهاد ها : 0
پایان یافته است
بودجه : 700,000 تا 3,000,000 تومان

وبسایتی جهت فروش مواد غذای دریایی

تعداد پیشنهاد ها : 0
تعداد پیشنهاد ها : 0
پایان یافته است
بودجه : 1,000,000 تا 5,000,000 تومان

سایتی فروشگاهی برای فروش کتاب

پایان یافته است
بودجه : 250,000 تا 900,000 تومان

اپلیکیشنی جهت مدیریت مالی رستوران

تعداد پیشنهاد ها : 0
تعداد پیشنهاد ها : 0
پایان یافته است
بودجه : 2,000,000 تا 20,000,000 تومان

اپلیکیشنی برای تخفیف

تعداد پیشنهاد ها : 0
تعداد پیشنهاد ها : 0
پایان یافته است
بودجه : 250,000 تا 700,000 تومان

برنامه ای برای ویندوز که بتوانم تمام خرید ها و فروش های فروشگاه را مدیریت کنم

پایان یافته است
بودجه : 350,000 تا 600,000 تومان

معرفی آتلیه ی خاتون

تعداد پیشنهاد ها : 0
تعداد پیشنهاد ها : 0
پایان یافته است
بودجه : 500,000 تا 800,000 تومان

معرفی فروشگاه بازرگانی مرجانی

تعداد پیشنهاد ها : 0
تعداد پیشنهاد ها : 0
پایان یافته است
بودجه : 500,000 تا 1,500,000 تومان

یک وب سایت برای وکیل میخواستم بسازم سایت مثل http://www.moshavere.net/ یا اگه سایت طراحی کردید نمونه کار بدید (برای وکیل)